fbpx

{Yeni Bir Ay} Yeni yılda tükenmemek

Konular kişilerin pratik yaşamlarında karşılaştıkları gerçek durumlardır. Bunların aşılması için “yol arkadaşlığı” yapmaya “koçluk” diyoruz.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalık olarak sınıflandırılan “tükenmişlik“, “kronik bir stres süreci” şeklinde tanımlanmakta ve duygusal yorgunluk, duyarsızlık, iş tatminsizliği şeklinde kendini göstermektedir.

Son yıllarda, özellikle Covid-19 sürecinde çalışma koşullarında yaşanan olumsuzluklar, sosyal izolasyon ve çeşitli boyutlardaki belirsizlikler, bu sendromun görülme sıklığını artırmıştır.

Tükenmişlik sendromundaki kişiler daha kayıtsız, ilgisiz, soğuk, duyarsız, pasif saldırgan olabilmektedir. Bu kişiler daha çok hayal kırıklığına girmekte, iş heyecanını kaybetmekte, hatta bilişsel açıdan bozulmalarla karşılaşmaktadır. Daha başarısız olmaya başlayan bu kişiler, duygusal ve fiziksel açıdan bitkinlik göstermektedir. Çalışma performansının düşmesiyle birlikte suçluluk duygusu gelişmektedir. Arkadaş ve çevre desteği azalmışsa, tükenmişlik sendromunu daha derinden hissetmekte ve kendilerine inançlarını yitirmeye başlamaktadır. Uykusuzluk, ülser, sırt ağrıları ve aile içi iletişim problemleri yaşayabilmektedirler.

Mutluluk, iyimserlik, kendimize saygı, girişkenlik gibi pozitif duygulara sahip kişiler daha “güçlü” olduklarından tükenmişlik sendromundan korunabilmektedir. Travmatik durumlara uyum sağlama kapasitesi, olaylarla yüzleşme becerileri, özsaygı, farkındalık, sorumluluk, umut, sosyallik ve hoşgörü düzeyi, tükenmişlik sendromunu önleyebilen faktörlerdir. Belirsizliğin azaltılması (iş üzerinde kontrol duygusu) ve mizah anlayışı, tahminlerin ötesinde yararlı olabilmektedir.

Güçlü olmak“, kişilerin ve toplumun refahını yükseltecek bir mekanizmadır.

Konular kişilerin pratik yaşamlarında karşılaştıkları gerçek durumlardır. Bunların aşılması için “yol arkadaşlığı” yapmaya koçluk diyoruz. Bu ve benzeri konularda bizimle çalışmak için lütfen e-posta (gk@goklerkocluk.com) veya DM yollayınız.

`gk.-

________

Kaynak: GARCÍA-RIVERA, Blanca Rosa, et al. Influence of Resilience on Burnout Syndrome of Faculty Professors. International journal of environmental research and public health, 2022, 19.2: 910.