fbpx

{Yeni Bir Ay} İkinci adım

Konular kişilerin pratik yaşamlarında karşılaştıkları gerçek durumlardır. Bunların aşılması için “yol arkadaşlığı” yapmaya “koçluk” diyoruz.

Bir konuda ilk adımı atmak önemlidir. Bazen kolay bazen de (kişiye ve işe göre) zordur. Çoğu kişinin “ilk adımı atmadığı için” bir işi başaramadığı söylenebilir. İlk adım, bulunduğunuz yeri işaretler, gelecek aşamalara dair önemli bir referans olur.

İkinci adım, ilk adımdan sonra yapılması gereken ve ileriye doğru hareketi simgeleyen adımdır. İkinci adım aynı zamanda ilk adımın etkilerinin devamını ve sürekliliğini de simgeler.

Felsefi açıdan “ikinci adım“, “işleyişin sürekliliği” şeklinde ifade edilebilir. Yaşamın sürekli ve uyumlu şekilde ilerlemesi gerektiğini vurgular. Amaç ve değerleri belirleyerek, onlara göre hareket etmeyi ele alır.

İkinci adım ilk adımın bir kopyası değildir, genellikle daha dolu ve doğurgan bir nitelik taşır. İlk adım, bir projenin, planın veya hedefin başlangıcını ve temelini oluştururken, ikinci adım bu başlangıç ve temel üzerinde daha da ileri gitmeyi ve geliştirmeyi amaçlar.

Psikolojik açıdan, ilk adım, başlamak ve harekete geçmek için cesaret ve kararlılık gerektirebilir. Birçok insan değişime ve risk almaya karşı kaygı duyabilmektedir. İlk adım, insanların hem kendilerine hem de diğerlerine olan güvenlerini sınayabilirken, ikinci adım, başarılı bir sonuç elde etmek için daha fazla çaba, motivasyon ve sabır gerektirebilir.

İlk adım ve ikinci adım diğer tüm adımları içerir ve özetler diyebiliriz.

Sistem bilimi açısından ilk adım, başlangıç durumunun ve girdilerinin tanımlanmasını, sistemin nasıl davranacağını gösterir, ikinci adım ise, sistemin zaman içindeki değişimini ve evrimini modellemek için gerekli verilerin toplanması ve analiz edilmesini gösterir. İkinci adım ayrıca, sistemdeki değişimin belirli bir süreç içinde tahmin edilmesini, sonuçların analiz edilmesini ve sistemin optimal çalışması için gereken düzeltmelerin yapılmasını içerebilir.

Sonuç olarak:

İkinci adım ilk adım kadar, belki ondan da fazla önem taşımaktadır. İlk adımı atmakla yetinmek tüm süreci olumsuz etkileyebilir. İkinci adımı atmayı ihmal etmeyiniz.

Konular kişilerin pratik yaşamlarında karşılaştıkları gerçek durumlardır. Bunların aşılması için “yol arkadaşlığı” yapmaya koçluk diyoruz. Bu ve benzeri konularda bizimle çalışmak için lütfen e-posta gk@goklerkocluk.com veya DM yollayınız.

`gk.-